dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 


 Wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy dokonywać na konto o numerze:

 

20 1020 2892 0000 5702 0590 2590

 

 

odbiorca:

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY

31-450 KRAKÓW,

UL. UŁANÓW 9

 

tytuł przelewu:

imię i nazwisko dziecka, adres, numer przedszkolaZgodnie z uchwałą nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa, wpłaty należy dokonać w nie przekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Potwierdzenie wpłaty przedłożyć w przedszkolu do dnia 15-go każdego miesiąca.

W przypadku zaległości miesięcznej, dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola, zgodnie z w/w uchwałą.