dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

 

 Nauczycielki:

 

Pani Ula

Pani Emilia

 

Pomoc w grupie:

 

Pani Karolina

 

 

Marzec

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. wiosenne przebudzenie.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rysuje po śladach rysunek żyrafy,
 • rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać,
 • lepi krokodyla z plasteliny,
 • wie, w jaki sposób prawidłowo artykułować głoskę s,
 • maluje palcem,
 • próbuje przysmaków wiewiórki (orzechów),
 • opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje,
 • formuje kulki z plasteliny i dokładnie je przykleja,
 • eksperymentuje z wodą,
 • prawidłowo wymawia głoskę p - w izolacji i sylabie,
 • maluje gałęzie i nakleja pestki dyni,
 • ilustruje ruchem tekst piosenki,
 • poznaje różne rodzaje gleb.

 

Luty

 

Baśnie, bajki, bajeczki
   Muzyka wokół nas
   Nie jesteśmy sami w kosmosie

Projekt BUDOWLE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • słucha z uwaga czytanego tekstu,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • rysuje wzory po śladzie,
 • słucha utworów muzycznych,
 • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki,
 • rysuje wybranego bohatera baśni,
 • rysuje drogę w labiryncie,
 • liczy w zakresie czterech (pięciu),
 • wskazuje różnice między obrazkami,
 • kontynuuje proste rymy,
 • ćwiczy spostrzegawczość,
 • poznaje baśń Czerwony Kapturek,
 • oddziela drobne elementy od większych,
 • kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy,
 • aktywnie słucha muzyki,
 • wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim,
 • rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła,
 • gra na bębenku,
 • naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia,
 • naśladuje dźwięki instrumentów,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty,
 • rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, jakie ona wydaje,
 • układa trąbkę z figur geometrycznych,
 • bierze udział w zabawach muzycznych,
 • rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach,
 • maluje ufoludka z wyobraźni,
 • ilustruje ruchem słowa piosenki,
 • stosuje słowa: lornetka, luneta, teleskop,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
 • wykonuje papierową rakietę,
 • śpiewa piosenkę,
 • prawidłowo wymawia głoskę l,
 • słucha utworów literackich dotyczących kosmosu,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
 • opisuje wygląd budowli,
 • konstruuje rożne budowle,
 • słucha wiersza,
 • ogląda film dotyczący pracy architekta,
 • buduje z klocków i figur geometrycznych,
 • obrysowuje przedmioty w różnych kształtach,
 • wymienia podstawowe materiały budowlane,
 • ogląda ilustracje zabytków z całego świata,
 • rysuje wybrane przez siebie zbytki,
 • poznaje nazwy budynków i budowli,
 • rozumie znaczenie słów związanych z budowlami,
 • wykonuje drzewka do projektu makiety,
 • planuje położenie budowli na makiecie,
 • wykonuje makietę.

 

Listopad


1. Moja rodzina.
2. Mój dom.
3. Moje prawa i obowiązki.
4. Moje zdrowie i obowiązki.


Zamierzenia wychowawcze:

 • dostrzega znaczenie rodziny,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu,
 • opowiada o swojej rodzinie,
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • gra akompaniament przy kołatce,
 • śpiew refren piosenki,
 • opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom,
 • dobiera obrazki do pary,
 • wypowiada się na określony temat,
 • wymyśla dalszy ciąg baśni,
 • powtarza wiersz,
 • wskazuje i nazywa części swojego ciała,
 • rysuje swoja rodzinę,
 • przygotowuje drobne prezenty dla najbliższych,
 • wypowiada się na temat dzielenia się swoja własnością,
 • prezentuje elementy pantomimy przed grupą,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • przelicza piętra bloku,
 • nazywa domy zwierząt,
 • rytmicznie klaszcze przy piosence,
 • śpiewa refren piosenki,
 • układa dom z figur geometrycznych,
 • poprawnie odwzorowuje wzór,
 • rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu,
 • rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • wypowiada się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach,
 • podaje przykłady swoich praw i obowiązków,
 • segreguje przedmioty według danej cechy,
 • koloruje rysunek – samo i w parze z inną osobą,
 • uczestniczy w zabawach sensorycznych,
 • wypowiada się na temat praw dziecka,
 • wymienia wybrane prawa dziecka,
 • podaje numer alarmowy,
 • degustuje soki owocowe,
 • liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów,
 • wymienia sposoby dbania o zdrowie,
 • wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość,
 • kreśli wzory grafomotoryczne.

 

Wrzesień

 

Tematy zajęć:

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moa droga do przedszkola
 4. Idzie jesień … przez las, park

Zamierzenia wychowawcze:

 • zapoznanie z kolegami i nauczycielem,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • kształtowanie przynależności do grupy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wdrażanie do współdziałania w grupie,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zaznajomienie z numerem alarmowym 112,
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,rozbudzanie zainteresowań światem przyrody,poszerzanie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Marzec

 

"Żyrafa"

       (sł. i muz. B.Forma)

 

Czy jest duża czy jest mała,

W cętki jest pokryta cała.

Ma na głowie małe rogi,

Długą szuję, długie nogi.

 

Ref:   To żyrafa, to żyrafa,

           Lubi tańczyć tak jak ja,

           Kręci szyją w różne strony,

           W górę, w bok raz i dwa.

 

Śmieszny taniec wywijaniec

Dziś żyrafa tańczyć będzie,

Pokazuje nowe kroki,

O jej tańcu słychać wszędzie.

 

Ref: To Żyrafa…

 

Krok do przodu, krok do tyłu,

Teraz tupie razem z nami,

Już od rana jest w przedszkolu,

Tańczy dziś z przedszkolakami.

 

Ref: to żyrafa…

 

"Wiewiórka"

      (sł. i muz. B.Forma)

 

Zwinna wiewióreczka

Na drzewo umyka,

To zerka na dzieci,

To do ich koszyka.

 

Chodźcie ze mną, proszę

Dajcie mi orzeszka

Za to wam pokażę,

Kto na drzewie mieszka.

 

Ref: Wiewióreczko miła,

           Ja orzeszki mam ,

           Bardzo proszę, wiewióreczko

           - orzeszka ci dam.

 

Wiewiórki rodzina

w dziupli się schowała,

wesołą gromadką

gości powitała.

 

Na co masz ochotę,

Wiewiórko, wybieraj.

Razem z dziećmi swymi

Do dziupli zabieraj.

 

Ref: wiewióreczko miła…

 

Będą to zapasy

Na czas długiej zimy,

Dla ciebie, wiewiórko,

Oraz twej rodziny.

 

Domem twoim parki

I dziuple na drzewach,

Nie zamieszkasz z nami

- o tym wiedzieć trzeba.

 

Luty

 

„Baśnie” - piosenka sł. i muz. B. Forma


1.Baśni słuchają dzieci
i dorośli też lubią baśnie.
Każdy chętnie posłucha
pięknej baśni, zanim zaśnie.


2.W baśniach mieszkają wróżki,
dobre elfy i czarodzieje.
W baśniach z pomocą przyjdą
zawsze wiem przyjaciele.


3.Baśnie to tajemnica,
w baśniach różne cuda i dziwy,
w baśniach świat całkiem inny,
nie do końca jest prawdziwy.

 

„Na bębenku” - piosenka B. Forma


1.Mam bębenek, ram – tam – tam,
Przez dzień cały na nim gram;
Bum, bum, bum, bum, raz, dwa ,trzy,
Teraz ze mną zagraj ty !


 2.Mam bębenek, ram – tam – tam,
I z kolegą na nim gram;
Bum, bum, bum, bum, raz, dwa ,trzy,
Teraz ze mną zagraj ty !


 3.Mam bębenek, ram – tam – tam,
Dla mamusi na nim gram;
Bum, bum, bum, bum, raz, dwa ,trzy,
Teraz ze mną zagraj ty !


"Muzykanci konszabelanci”  -zabawa muzyczna


„Jestem muzykantem, konszabelantem.” – pokazują na siebie.
„My – muzykanci, konszabelanci.” – rozkładają ręce wskazując siebie     i innych.
„Ja umiem grać, my umiemy grać.” – wskazują najpierw siebie, potem innych.
„A na czym? Na pianinie!”
Teraz dzieci wykonują rękami gest grania na pianinie i śpiewają refren:
„A pianino ino ino, a pianino ino ino,
a pianino ino ino, a pianino bęc!”

 

„Trzej Kosmici” – piosenka sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak


1.Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem.
Ten w talerzu, tamten w spodku,
trzeci leciał w dzbanku.


Ref. Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.


2.Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko.
W pokoiku na stoliku
lądowali miękko.

 

 

Listopad

 

„Moja rodzina”

            (sł. muz. B. Forma)


1. Kiedy jest mi smutno,
    mama mnie pociesz,
    mocno mnie przytuli,
    nigdzie się nie spieszy.


Ref. Mama, tata, siostra, brat,
        to jest mój rodzinny świat.
        Teraz chcę powiedzieć Wam:
        Dobrze, że rodzinę mam.


2. Z siostrą albo bratem
    często się bawimy,
    rower, piłka, rolki -
    bardzo to lubimy.


Ref. Mama, tata…


3. Z tatą porozmawiać
    mogę dnia każdego,
    jest mym przyjacielem
    i dobrym kolegą.


Ref. Mama, tata…

 

„Przyjaciel”

           (sł. i muz. B. Forma)


1. Mam małego psa,
   Mops na imię ma.
   Ma swój kocyk, ma miseczkę
   i niegrzeczny jest troszeczkę.


Ref. Przyjaciela mam, przyjaciela mam,
        chodzę z nim na spacer i nie jestem sam.


2. Kiedy prószy śnieg,
    kiedy pada deszcz,
    w parku miło czas spędzamy,
    po alejkach wciąż biegamy.


Ref. Przyjaciela mam…


3. Kiedy jest mi źle
    lezy obok mnie,
    a gdy kończy się zabawa,
    to w głęboki sen zapada.


Ref. Przyjaciela mam…

 

„Nie chcę Cię znać"


Nie chcę Cię, nie chcę Cię , niech chcę cię znać.
Chodź do mnie, choć do mnie, rączkę mi daj.
Prawą mi daj, lewa mi daj i już się na mnie nie gniewaj. (bis)

 

„Lubię pomagać”

            (sł. i muz. B. Forma)


1.Składam ubrania,
  ustawiam buty
  i z rodzicami
  robię zakupy.


Ref. Chociaż jestem mały,
        o porządek dbam,
        zabawki w pokoju zawsze sprzątam sam. (2x)


2. W pracach domowych
    pomagam mamie,
    a to niełatwe
    przecież zadanie.


Ref. Chociaż jestem mały…


3. Wychodzę chętnie,
    zimą, czy latem,
    na spacer z pieskiem
    i starszym bratem.


Ref. Chociaż jestem mały…


„W zdrowym ciele zdrowy duch”

                  (sł. muz. B. Forma)


1. Dbam o swoje zdrowie,
   jeżdżę na rowerze,
   lubię też wyprawy
   z tata na skuterze.


Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch -
zapamiętaj sobie,
dnia każdego dbaj o siebie,
dobrze radzę tobie. (2x)


2. Rano gimnastyka,
    mleko na śniadanie,
   a warzywa często
   jem na drugie danie.


Ref. W zdrowym ciele…


3. Mam tez zdrowe zęby,
    dokładnie je myję,
    zawsze mam tez czyste
    uszy, włosy, szyję.


Ref. W zdrowym ciele...

 

Wrzesień

 

"Olek i Ada"

          (sł. i muz. K. Gowik)

 

Ref.:To jest Ada a to Olek, siostra i brat

Małe przedszkolaki , które odrywają świat

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

 

I. Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy

A od babci pyszne lody dostaniemy

 

Ref.:To jest Ada …

 

II. Tata często na rowery dzieci bierze

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze

Na wypadek gdyby zranił ktoś kolana

Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama.

 

Ref. To jest Ada…

 

III. Podaj rękę – prosi Olek małą Adę

Brat i siostra muszą dawać sobie radę!

Zawsze razem z mamą, tatą i dziadkami

Wędrujemy warszawskimi ulicami

 

"Na skrzyżowaniu"

                   (sł. i mu. B. Forma)

 

Zielone światło, jak liść zielone

Teraz przejść mogę na drugą stronę,

I trzymam mocno mamę za rękę

Nucąc wesoło swoją piosenkę.

 

Ref: Światła drogowe znaki nam dają,

Znaki drogowe do nas mrugają,

I teraz głośno powiem Wam:

Nigdy przez ulicę

Nie przechodzę sam!

 

Czerwone światło, jak mak czerwone.

Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.

Cierpliwie czekam i mamy rękę

Wciąż mocno trzymam, nucąc piosenkę.

 

"Jesień"

            (sł. i muz. B. Forma)

 

Dzisiaj od rana jesień czarowała

W parku i w lesie dary rozdawała.

                              

Ref: Jesień, jesień, jesień,

Z wiatrem zatańczyła,

Liście złote i brązowe,

Wszędzie rozrzuciła.

 

W kolczastych czapkach kasztany spadają,

Śmieją się dzieci, w trawie ich szukają.

 

Ref: jesień, jesień, jesień…

 

Cała w koralach piękna jarzębina

Z wesołym wiatrem taniec rozpoczyna.

 

Ref: jesień, jesień, jesień…

Marzec

 

"Zwierzęta w Afryce"

           /A. Szelągowska/

 

Mama czytała mi dzisiaj wiersz

I dzięki mamie znam już Afrykę!

Wiem, że tam bardzo gorąco jest

I że mieszkają zwierzęta dzike.

Ogromne słonie, co mają kły

I wodą z trąby się polewają.

Żyją tam jeszcze wielkie żyrafy!

Szyje najdłuższe na świecie mają!

Małpki wesoło skaczą po drzewach

I lubią patrzeć na wszystko z góry.

Lew nosi grzywę, pędzi jak wiatr,

Ale niestety jest dość ponury!

Są jeszcze grube hipopotamy!

Całymi dniami moczą się w błocie.

No i pantery! Szybkie i zwinne!

I mają ruchy naprawdę kocie!

Na wielkich łąkach pasą się zebry

I mają paski – czarne i białe.

Są krokodyle i nosorożce.

Jak wyglądają ?... Już zapomniałem.

 

"Zabawa z wiosną"

            /A. Szelągowska/

 

Stąpa wiosna po łące.

Idzie cicho i słucha.

Tyle dźwięków cudownych

Wpada wiośnie do ucha!

„ Ka, ka, ko, ko, ki, ke, ke!

Chyba też się pobawię.

Aka, aku, aki, ka

I pobiegam po trawie”

Wiosna goni motylka.

Wiosna bawi się z osą.

Zdjęła swoje buciki,

Bo pobiegać chce boso.

„ oko, oka, oke, ke!

Ale tu jest przyjemnie.

Ika, ika, ike, ke.

Bawcie się już beze mnie!”

I pobiegła do lasu!

I pobiegła radosna,

Nasion garść wysypując.

Taka właśnie jest wiosna!

 

Luty

 

"Lustra” - Rymowana gimnastyka dla smyka, A. Kornacka


Dobieramy się parami,
Witamy się oklaskami.
Pocieramy się noskami
I stykamy się łokciami. 2x


Chwytamy ręce kolegi,
Trenujemy razem biegi.
A teraz wszyscy kucamy
I swoje ręce chwytamy. 2x


A na podłodze parami
Stopami się spotykamy
I za ręce się chwytamy.
Delikatnie się bujamy. 2x


Teraz wstajemy parami,
Jesteśmy swymi lustrami.
Jeden z nas ruch pokazuje
A drugi go naśladuje. 2x

 

„Krasnoludki są na świecie” - wiersz M. Konopnickiej
Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.
Naród wielce osobliwy.
Drobny – niby ziarnka w bani:
Jeśli które z was nie wierzy,
Niech zapyta starej niani.
W górach, w jamach, pod kamykiem,
Na zapiecku czy w komorze
Siedzą sobie Krasnoludki
W byle jakiej mysiej norze.
Pod kominem czy pod progiem –
Wszędzie ich napotkać można:
Czasem który za kucharkę
Poobraca pieczeń z rożna...
Czasem skwarków porwie z rynki
Albo liźnie cukru nieco
I pozbiera okruszynki,
Co ze stołu w obiad zlecą.
Czasem w stajni z bicza trzaśnie,
Koniom splata długie grzywy,
Czasem dzieciom prawi baśnie...
Istne cuda! Istne dziwy!
Zresztą myślcie, jako chcecie,
Czy kto chwali, czy kto gani,
Krasnoludki są na świecie!
Spytajcie się tylko niani.

 

"Bajkowa zgadywanka” – D. Gellner


Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?
Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?... (Czerwony)
Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…(Paluszek)
Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …(Małgosia)
Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…(Jaga)
Koło lalki i misia stoi Sierotka…(Marysia)
Pomiędzy walizkami Dziewczynka z ….. (zapałkami)
A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …(smok)
Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie?

 

 „Ufoludek” - wiersz B. Szelągowska


Gdzieś daleko, we wszechświecie,
Żyją sobie ufoludki.
Ale jak wyglądać mogą?
Może tak, jak krasnoludki:
Długa broda, czapka, pasek,
Kubrak piękny i czerwony…
Albo może tak jak troll,
W gęstym lesie zagubiony…
Jak wielkolud, co potrafi
zniszczyć miasto jednym butem…
Chyba jednak jest niewielki!
Myślę, że jak liliputek!
Ktoś powiedział, że zielony
I w kosmosie spodkiem lata.
Ale jedno wiem na pewno:
Tak jak ja jest ciekaw świata!

 

„Budynki małe i duże” - wiersz B. Szelągowska


Stoi budynków chyba ze sto
po obu stronach gwarnej ulicy.
Tuż obok kina wielki wieżowiec
prawie dotyka ścian kamienicy.
Stoi budynków chyba ze sto po obu stronach gwarnej ulicy.
Tuż obok kina wielki wieżowiec prawie dotyka ścian kamienicy.
Stary, drewniany dom z dumą pęka, bo sąsiaduje z nowiutkim blokiem.
Z drugiej zaś strony ogromny sklep zaglądać lubi do jego okien.
A tuż za stacją stoi biurowiec.
Widać go także, choć jest w oddali.
Pięter dwanaście; okna lśnią w słońcu.
Został zrobiony ze szkła i stali.
Zaraz za parkiem, pośród drzew starych, pobudowano kościół ceglany.
Za skrzyżowaniem też coś się dzieje. Patrzcie! Murują basenu ściany.
Tu biblioteka, tam teatr, urząd!
Budynki małe i całkiem duże stoją i w miastach,
i na wsiach też, by mogły służyć nam jak najdłużej.

 

Listopad

 

„Moja rodzina i ja”

           /B. Szelągowska/
Mama i tata,
i jeszcze ja!
Babcia i dziadek, chomiki dwa!
Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy
i się wzajemnie bardzo kochamy.
I nikt nikomu nie przypomina,
że najważniejsza w życiu rodzina!

 

„Moja rodzina”

           /B. Forma/
Moja rodzina to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę i młodszego brata.
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,
a braciszek mały, skończył dwa lata.

Wspólne zabawy, wspólne spacery.
Zimą na narty, latem na rowery.
Czas wolny zawsze razem spędzamy,
bardzo się mocno wszyscy kochamy.


„Kto Ty jesteś, Polak mały”

               /W. Bełza/


— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
Polska, Wiara
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

 

Wrzesień

 

"Na pomoc"

              (I. Salach)

 

Gdy przytrafi się wypadek,
wiem co trzeba robić.
Nauczyła mnie pani,
do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody,
Okradną Alicję,
997 stukam, dzwonię na policję.

Widać z okna ogień,
chmurę jak noc czarną,
998 stukam, wzywam straż pożarną. 

Gdy ktoś złamie rękę, nogę
albo się skaleczy,
999 to numer, gdzie pan doktor leczy.

A gdy w domu czasem
potrzebuję pomocy,
do babci mogę dzwonić
rano, wieczorem i w nocy.

 

"Kanapka"

 

Najpierw chleb pokroję, masłem posmaruję.

Na to ser położę, pomidorka też dołożę.

I posolę i popieprzę – żeby wszystko było lepsze.

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.

Wrzesień

 

Dnia 11 września(środa) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie.

Zapraszamy

Nauczyciele grupy II

Wróć do góry
Przejdź na dół